Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi Muhammad dan juga rahmat serta berkat-Nya, Salam sejahtera kepada kami dan sekalian hamba Allah yang soleh

Kempen Sosial A3manulna3m

Kempen Sosial A3manulna3m

Wednesday, April 20, 2011

"Kuala Terengganu Bypass" - Penyelesaian radikal kepada sistem trafik.

Umum mengetahui bahawa Kuala Terengganu yang kini dikenali sebagai sebuah bandaraya telah mengalami beberapa perubahan mendadak seperti proses pengindahan kawasan awam, penyusutan perkampungan tradisional, pertambahan kawasan perniagaan dan juga pertambahan perumahan terancang. Namun, satu perkara yang semakin bertambah meruncing dan kritikal iaitu sistem aliran trafik.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...