Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi Muhammad dan juga rahmat serta berkat-Nya, Salam sejahtera kepada kami dan sekalian hamba Allah yang soleh

Kempen Sosial A3manulna3m

Kempen Sosial A3manulna3m

Thursday, March 10, 2011

Pembangunan Tamadun Dari Cetusan Syiar Islam

Kepulauan Melayu telah menerima syiar Islam dengan cara yang unik berbanding wilayah-wilayah lain di dunia, tiada perpindahan beramai-ramai mahupun perperangan pembukaan wilayah yang dilancarkan dalam menyebarkan agama Allah Taala ini. Bahkan para orientalis masih lagi mempunyai pelbagai andaian dan teori yang radikal dan kadangkala tidak masuk akal dalam menjelmakan penerimaan Islam secara aman, meluas dan menyeluruh dalam masa yang singkat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...