Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi Muhammad dan juga rahmat serta berkat-Nya, Salam sejahtera kepada kami dan sekalian hamba Allah yang soleh

Kempen Sosial A3manulna3m

Kempen Sosial A3manulna3m

Tuesday, August 10, 2010

Syahadah | شهادة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعد

Adapun, Fardhu Syahadah itu dua perkara:
 1. Ikrarkan dengan lidah.
 2. Tashdiq dengan hati.
Adapun, kesempurnaan Syahadah itu empat perkara:
 1. Diketahui.
 2. Diikrarkan.
 3. Ditashdiqkan.
 4. Diyakini.
Adapun, Rukun Syahadah itu empat perkara:
 1. Mengisbatkan zat Allah Taala.
 2. Mengisbatkan sifat Allah Taala.
 3. Mengisbatkan fiil Allah Taala ertinya segala perbuatan.
 4. Mengisbatkan kebesaran Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam.
Adapun, Syarat Sah Syahadat itu empat perkara:
 1. Diketahui.
 2. Diikrarkan.
 3. Ditashdiqkan.
 4. Diamalkan.
Adapun, yang membatalkan Syahadah itu empat perkara:
 1. Menduakan Allah Taala.
 2. Syak di dalam hatinya.
 3. Menyangkal dirinya dijadikan Allah Taala.
 4. Tiada diisbatkan zat Allah Taala.
Adapun, dinamakan syahadah iaitu:

اشهد ان لااله الاالله
واشهد ان محمد ارسول الله


( دڤتيق داري كتاب ڤروكونن سمبهيڠ )
(Dipetik dari kitab Perukunan Sembahyang)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...