Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi Muhammad dan juga rahmat serta berkat-Nya, Salam sejahtera kepada kami dan sekalian hamba Allah yang soleh

Kempen Sosial A3manulna3m

Kempen Sosial A3manulna3m

Saturday, December 12, 2009

Fakta Demografi Terengganu

Terengganu Darul Iman merupakan negeri yang terletak di antara Kelantan dan Pahang. Ibu negerinya adalah Kuala Terengganu dengan dua bandar utama iaitu Chukai dan Kuala Dungun. Kuala Terengganu mendapat status bandar pada 1978 dan status bandaraya pada 2008. Manakala, Chukai mendapat status majlis perbandaran pada 2002 dan Kuala Dungun pada 2008.
Kini, dengan peningkatan status perbandaran negeri Terengganu ini, penduduk negeri Terengganu juga terus meningkat. Namun, jika dibandingkan Terengganu dulu dan kini, kadar peningkatan penduduk di negeri Terengganu agak perlahan berbanding di Kelantan dan Pahang.
Peratusan kadar pertambahan jumlah penduduk di antara Kuala Terengganu, Kuantan dan Kota Bharu
Peratusan ini agak mengejutkan memandangkan Kuala Terengganu mendapat status bandaraya terlebih dahulu sedangkan jumlah penduduk di Kota Bharu dan Kuantan jauh lebih tinggi. Namun, mungkin pemberian status bandaraya tidak bergantung hanya kepada jumlah penduduk sedangkan kita diwahamkan bahawa pengiktirafan bandaraya di peringkat antarabangsa bergantung kepada jumlah tersebut.
Kadar peningkatan penduduk di Kuala Terengganu agak perlahan jika dibandingkan dengan Chukai, Kemaman. Jumlah penduduk Chukai meningkat agak ketara berbanding Kuala Terengganu dalam jangkamasa 29 tahun ini.
Perbandingan pertumbuhan penduduk antara Kuala Terengganu dan Chukai
Terengganu juga mempunyai peratusan penduduk yang tinggal di bandar agak tinggi berbanding negeri-negeri lain. Ini membuktikan bahawa proses perbandaran lebih berkesan di negeri Terengganu berbanding negeri-negeri lain di Pantai Timur ini. Walaupun tahap pembangunan negeri Terengganu agak rendah, namum proses perbandaran lebih berkesan kepada rakyat Terengganu.
Peratusan penduduk yang tinggal di bandar dan luar bandar

Perbandingan tanah menunjukkan negeri Terengganu mempunyai tanah yang kurang berbanding negeri lain di Pantai Timur.
Perbandingan tanah antara Terengganu, Kelantan dan Pahang
Dari sudut pembahagian kaum, Pantai Timur mempunyai jumlah penduduk bumiputera yang tinggi berbanding bahagian lain di Tanah Melayu dan Terengganu mempunyai penduduk bumiputera yang tinggi berbanding Kelantan dan Pahang.
Jumlah penduduk bumiputera dan bukan bumiputera di Tanah Melayu
Jumlah penduduk Melayu, Cina dan India di Terengganu, Kelantan dan Pahang
Peranan negeri Terengganu amat revelan. Contoh peranan negeri Terengganu dalam Malaysia adalah jelas terutamanya dalam penghasilan tenaga. Tenaga yang dihasilkan melalui loji janakuasa yang terletak di Terengganu jelas menunjukkan bahawa Terengganu merupakan negeri yang menghasilkan tenaga yang paling banyak di Tanah Melayu.
Perbandingan jumlah penghasilan tenaga di Tanah Melayu
Kesimpulannya, warga Terengganu patut berbangga menjadi rakyat Terengganu walaupun terdapat pelbagai kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada Terengganu. Semoga info ini menjadikan kita rakyat Terengganu yang lebih berjaya.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...